bijtelling 2016Als je met de auto van de zaak ook privé ritten maakt, dan wordt de auto als een verkapte vorm van inkomsten gezien. En over inkomsten heft de Belastingdienst inkomstenbelasting, dus ook de auto wordt belast. Dit gebeurt in de vorm van bijtelling. Hoeveel je moet betalen hangt af van meerdere factoren, zoals het type auto, de waarde en hoe vervuilend de auto is voor het milieu (CO2 emissie). Jaarlijks past de Nederlandse overheid de fiscale wet- en regelgeving op het punt van bijtelling aan. Hier lees je meer over de bijtelling 2016.Bijtelling 2016

De auto van de zaak is primair bedoeld voor zakelijk gebruik. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer. Gebruik je de auto alleen zakelijk, dan betaal je niets voor het gebruik. Meer en meer is een auto van de zaak ook een secundaire arbeidsvoorwaarde geworden. Je kunt er namelijk ook privé gebruik van maken. “De auto staat in het weekend toch maar stil voor het huis”, wordt veel als argument aangewend.

bijtelling 2016Gebruik jij de auto van de zaak óók voor privéritten, dan moet je als bestuurder de zogeheten ‘bijtelling’ gaan betalen. Er wordt een bedrag bovenop jouw belastbaar jaarinkomen geteld. Meer basisinformatie over de bijtelling bij een auto van de zaak, lees je hier.

De hoogte van het bedrag dat jij aan bijtelling gaat betalen, wordt berekend op basis van deze factoren (in willekeurige volgorde):

  • Datum waarin de auto op naam wordt gezet
  • Cataloguswaarde van de auto
  • CO2 uitstoot van de auto
  • Jouw jaarinkomen
  • Geldende fiscale wet- en regelgeving, specifiek: inkomstenbelasting en bijtelling

Wanneer de auto in 2016 voor het eerst op naam is gezet, dan gelden de fiscale afspraken met betrekking tot bijtelling 2016. Al jarenlang wordt standaard een bijtellingspercentage van 25% van de cataloguswaarde van de auto gehanteerd. Zie berekening hieronder voor verduidelijking. De Belastingdienst biedt echter de mogelijkheid aan autobestuurders om in aanmerking te komen voor een korting op het bijtellingspercentage. De hoogte van de korting is afhankelijk van het aantal gram CO2 uitstoot per gereden kilometer. Hoe schoner, des te meer korting. Zo krijgt een auto met volledig elektrische aandrijving meer korting, dan een hybride aangedreven auto. Een hybride auto krijgt wel korting ten opzichte van een auto met normale verbrandingsmotor. De hoogte van de korting en de voorwaarden om voor korting in aanmerking te komen, worden jaarlijks aangepast. De bijtelling 2016 kent de volgende percentages en bijbehorende voorwaarden:

percentage
gram CO2 uitstoot per gereden kilometer

4%
0

15%
1 – 50

21%
51 – 106

25%
107 of meer

 

 

De aanschafprijs (lees: cataloguswaarde) van een auto met een elektrische of hybride aandrijving is in de regel hoger dan die van een auto met verbrandingsmotor. Als bestuurder van een auto van de zaak, kijk je toch sneller naar de bijtelling. Die ga je namelijk zelf betalen. Het loont dus zeker om in de keuze van de auto van de zaak, ook te kijken naar schonere auto’s. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee.

Ter illustratie een klein rekenvoorbeeld:
De cataloguswaarde van de auto is € 30.000,-. De bijtelling is 25%. Jij krijgt 25% x € 30.000,- = € 7.500,- bovenop jouw belastbaar jaarinkomen. De optelsom van jouw inkomen en de bijtelling valt binnen het belastingtarief van 42%. Jouw netto bijtelling per maand bereken je als volgt: € 7.500,- maal 42% is € 3.150,-. Dit wordt gedeeld door 12 maanden, maakt € 262,50,-! Wanneer je kiest voor een auto met 15% bijtelling dan betaal je netto nog maar € 157,50. Een auto met volledig elektrisch aandrijving kost je slechts € 42,- netto per maand aan bijtelling.

De autofabrikanten zijn continu bezig om hun aanbod van auto’s af te stemmen op de richtlijnen van de overheden met betrekking tot bijtelling. Vooral de auto’s die bedoeld zijn voor de zakelijke rijder, zijn hier sterk op afgestemd, omdat het bijtellingspercentage sterk van invloed op de keuze tot aanschaf. Een auto met een lager bijtellingspercentage zal vanzelfsprekend beter verkopen. Wanneer de CO2 uitstoot net een gram te hoog is, kan de auto in een hogere categorie vallen wat grote gevolgen kan hebben voor de verkoop. De overheid past de regels jaarlijks aan, waardoor de autofabrikanten ook continu moeten blijven werken aan de ontwikkeling van schonere auto’s.

Doorlopende afspraken bijtelling 2016

nieuwe volvo xc90 t8 2Als bestuurder van de auto moet je bij de keuze van de auto op basis van het bijtellingspercentage rekening houden met plannen van de overheid in de toekomst. Een auto kan nu genieten van korting op de bijtelling, maar kan over meerdere jaren buiten de korting vallen. Ben jij dan nog steeds de bestuurder, dan kun je voor een negatieve, financiële verrassing komen te staan. Vanaf het moment dat een auto voor het eerst op naam wordt gezet, zijn de op dat moment geldende afspraken van toepassing op het gebruik van de auto. Ook al verandert de fiscale wet- en regelgeving daarna, toch blijven de afspraken van toepassing die gelden op het moment van tenaamstelling. De afspraken blijven van toepassing gedurende 60 maanden (5 jaar). Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Na afloop van de periode van 60 maanden worden de afspraken van toepassing die op dat moment gelden. Ook deze zijn dan weer geldig gedurende een periode van 60 maanden.

In de loop der jaren is de fiscale wet- en regelgeving aangaande bijtelling regelmatig aangepast door de overheid. Hieronder tref je de belangrijkste informatie omtrent bijtelling in de loop der jaren:

  • Bijtelling 2015
  • Bijtelling 2017

Meer informatie over belasting in relatie tot de auto van de zaak, vindt jij op de website van de Belastingdienst.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.