bijtelling 2017De auto van de zaak is primair bedoeld voor het maken van zakelijke ritten. Hieronder vallen ook de kilometers die voor het woon-werkverkeer worden gemaakt. Een bestuurder van een auto van de zaak kan, mits de werkgever daarmee instemt, de auto buiten werktijd ook privé gebruiken. In dat geval ziet de Belastingdienst de auto als een verkapte vorm van inkomsten en zal men inkomstenbelasting heffen over het privilege van privé rijden in de auto van de zaak. Deze belasting heet: de bijtelling. Standaard is de jaarlijkse bruto bijtelling een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Hoeveel dit netto is, hangt af van de belastingschaal waarin jouw inkomsten vallen. Voor schone auto’s met weinig CO2 uitstoot kan korting worden verkregen op de bijtelling. Hiermee stimuleert de overheid de aanschaf van auto’s met schonere aandrijving. Jaarlijks past de Nederlandse overheid de fiscale wet- en regelgeving op het punt van bijtelling aan. Hier lees je meer over de bijtelling 2017.Bijtelling 2017

De auto van de zaak is primair bedoeld voor zakelijk gebruik. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer. Gebruik je de auto alleen zakelijk, dan betaal je niets voor het gebruik. Meer en meer is een auto van de zaak ook een secundaire arbeidsvoorwaarde geworden. Je kunt er namelijk ook privé gebruik van maken. “De auto staat in het weekend toch maar stil voor het huis”, wordt veel als argument aangewend.

bijtelling 2016Gebruik jij de auto van de zaak óók voor het maken van privé kilometers, dan moet je als bestuurder de zogeheten ‘bijtelling’ gaan betalen. Er wordt een bedrag bovenop jouw belastbaar jaarinkomen geteld. Meer basisinformatie over de bijtelling bij een auto van de zaak, lees je hier.

De hoogte van het bedrag dat jij aan bijtelling gaat betalen, wordt berekend op basis van deze factoren (in willekeurige volgorde):

  • Datum waarin de auto op naam wordt gezet
  • Cataloguswaarde van de auto
  • CO2 uitstoot van de auto
  • Jouw jaarinkomen
  • Geldende fiscale wet- en regelgeving, specifiek: inkomstenbelasting en bijtelling

De bijtelling voor 2017 (en verder) laat een grote wijziging dien ten opzichte van de jaren ervoor. In de Autobrief 2017, welke de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, in 2015 heeft vrijgegeven, worden de plannen uiteengezet. Hij wil de bijtelling 2017 aanzienlijk vereenvoudigen ten opzichte van voorgaande jaren. Auto’s met (plug-in) hybride aandrijving worden in 2015/2016 namelijk massaal aangeschaft enkel en alleen vanwege de lage bijtellingspercentages. In praktijk blijkt dat velen amper elektrisch rijden en massaal op de verbrandingsmotor blijven rijden. Men geniet wel het voordeel, maar laat het na aanschaf sterk afweten in het schoner autorijden. Daarmee is het doel van de stimuleringsmaatregel van korting op de bijtelling, niet behaald.

Daarom worden in het nieuwe plan bijtelling 2017 nog slechts twee bijtellingspercentages gehanteerd. Vanaf 01 januari 2017 geldt voor alle auto’s een bijtellingspercentage van 22%. Alleen auto’s met volledig elektrische aandrijving die op of na deze datum op kenteken worden gezet, komen nog in aanmerking voor korting: 4% in plaats van 22%:

percentage
gram CO2 uitstoot per gereden kilometer

4%
0

22%
1 of meer

 

Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto’s een volledige vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm). Plug-in hybride auto’s passen anno 2016/2017 niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden, als eerder hierboven beschreven, een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen, te beginnen met deze wijziging voor nieuwe plug-ins naar het algemene bijtellingspercentage van 22. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een halftarief in de mrb. Zo is het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen (bron: rijksoverheid.nl).

Goed of slecht plan bijtelling 2017

nieuwe volvo xc90 t8 2Anno 2015 zijn de meningen over het plan bijtelling 2017 nog sterk verdeeld. De motivatie achter de plannen zijn helder en begrijpelijk. De bijtelling is in de jaren 2015 en 2016 zo sterk versplinterd, tot wel 5 uiteenlopende kortingen, dat het zeer verstorend werkt op de automobielindustrie. Auto’s zonder korting worden door het bedrijfsleven niet meer aangeschaft. En juist deze klantgroep is essentieel voor de verkoopcijfers in de industrie, wat er toe leidt dat bepaalde kleinere automerken dreigen kopje onder te gaan. Daarnaast blijkt dus dat de auto’s veelal mooiere cijfers laten zien in de folder, dan in de werkelijkheid. Bestuurders gaan zelf ook niet vrijuit en laten na de aanschaf van de (plug-in) hybride aandrijving veelal ongebruikt. Men geniet wel de korting, maar rijdt gewoon op de verbrandingsmotor.

Welke impact zal deze verandering in de fiscale wet- en regelgeving hebben op de automobielindustrie? Voor de zakelijke rijder is er geen verschil in bijtelling tussen een auto met (plug-in) hybride aandrijving en een auto met verbrandingsmotor. Waarom zou een bestuurder dan kiezen voor een duurdere auto met hybride aandrijving? Alleen nog vanuit milieuoverweging? En dat is in de laatste jaren zeker niet de beweegreden geweest voor het grote deel van de bestuurders die een auto met hybride aandrijving hebben aangeschaft als auto van de zaak. Dat was enkel en alleen vanwege de korting op de bijtelling. Is deze aanpassing het einde van de (plug-in) hybride aandrijving?

In de loop der jaren is de fiscale wet- en regelgeving aangaande bijtelling regelmatig aangepast door de overheid. Hieronder tref je de belangrijkste informatie omtrent bijtelling in de loop der jaren:

  • Bijtelling 2015
  • Bijtelling 2016

Meer informatie over belasting in relatie tot de auto van de zaak, vindt jij op de website van de Belastingdienst.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.