bijtelling 2018

 

De auto van de zaak is primair bedoeld voor het rijden van zakelijke kilometers, waaronder óók het woon-werkverkeer valt. Een bestuurder van een auto van de zaak kan, mits de werkgever daarmee instemt, de auto ook gebruiken buiten werktijd. Aan het privégebruik zitten (financiële) consequenties voor de gebruiker en daarom blijft privégebruik. Indien je hiervoor kiest, ziet de Belastingdienst de auto als een verkapte inkomstenbron. Zij zal belasting heffen. Er wordt een bedrag bij het belastbaar inkomen opgeteld: de zogeheten bijtelling! De hoogte van deze bruto bijtelling is een door de overheid vastgesteld percentage van de cataloguswaarde van de auto. Hoeveel dit netto is, hangt op haar beurt af van de belastingschaal waarin jouw inkomsten vallen. De overheid stimuleert aanschaf en gebruik van auto’s met schone, volledig elektrische aandrijving. Jaarlijks past de Nederlandse overheid de fiscale wet- en regelgeving op het punt van bijtelling aan. Vooral in 2017 is er veel veranderd en de plannen voor de jaren hierna leunen nog meer op het ‘vergroenen’ van het Nederlandse wagenpark door middel van het bieden van vele (financiële) voordelen aan bezitters en bestuurders van schone auto’s en het creëren van een nadelig, vooral financieel klimaat voor hen met vervuilende auto’s.Bijtelling 2018

De auto van de zaak is primair bedoeld voor zakelijk gebruik. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer. Gebruik je de auto alleen zakelijk, dan betaal je niets voor het gebruik. Gebruik jij de auto van de zaak óók voor het maken van privé kilometers, dan moet je als bestuurder de zogeheten ‘bijtelling’ gaan betalen. Er wordt een bedrag bovenop jouw belastbaar jaarinkomen geteld. Meer basisinformatie over de bijtelling bij een auto van de zaak, lees je hier.

De hoogte van het bedrag dat jij aan bijtelling gaat betalen, wordt berekend op basis van deze factoren (in willekeurige volgorde):

 • Datum waarin de auto op naam wordt gezet
 • Cataloguswaarde van de auto
 • CO2 uitstoot van de auto
 • Jouw jaarinkomen
 • Geldende fiscale wet- en regelgeving, specifiek: inkomstenbelasting en bijtelling

De regels voor bijtelling in 2018 blijven gelijk aan die van 2017. Zij zullen tot en met 2020 gehandhaafd blijven: 4% voor volledig elektrisch aangedreven auto’s en alle andere auto’s vallen in de 22%-schaal.

Stimuleren schone auto’s in 2018 en verder

bijtelling 2016

  Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog emissievrije auto’s verkocht worden, zodat na 2050 het volledige Nederlandse wagenpark emissievrij is. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren, terwijl zij eerdere stimulering van hybride en plug-in hybride auto’s in 2017 heeft afgeschaft.

Buiten de bijtellingsvoordelen voor volledig elektrische auto’s, hanteert zij meer maatregelen:

 • Géén belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (BPM) bij aanschaf van volledig elektrisch aangedreven voertuigen in 2018. Dit blijft zo tot en met 2020. Hoeveel BPM je voor een gewone auto of plug-inhybride moet betalen, hangt af van een aantal punten, zoals CO2-uitstoot en het tarief van de BPM;
 • Tot en met 2020 géén motorrijtuigenbelasting (MRB) voor volledig elektrische auto’s;
 • Tot en met 2010 halftarief MRB voor plug-in hybride auto’s. Let wel: voor het berekenen van de MRB, kijkt men naar het totaalgewicht van de auto, inclusief accupakket;
 • Voor dieselauto’s zonder fabrieksroetfilter daarentegen gaat de MRB per 2019 omhoog met 15%. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1.350 tot 1.450 kilogram komt dat neer op een verhoging van 225 euro per jaar.

In de loop der jaren is de fiscale wet- en regelgeving aangaande bijtelling regelmatig aangepast door de overheid. Hieronder tref je de belangrijkste informatie omtrent bijtelling in de loop der jaren:

Meer informatie over belasting in relatie tot de auto van de zaak, vindt jij op de website van de Belastingdienst.