bijtelling 2020De auto van de zaak is primair bedoeld voor het rijden van zakelijke kilometers, waaronder óók het woon-werkverkeer valt. Een bestuurder van een auto van de zaak kan, mits de werkgever daarmee instemt, de auto óók gebruiken buiten werktijd: privé dus! Aan dit privégebruik zitten (financiële) consequenties voor de gebruiker: de Belastingdienst ziet dit privégebruik als een verkapte vorm van inkomsten en daarom zal zij belasting willen heffen. Er wordt een bedrag bij het belastbaar inkomen opgeteld: de zogeheten bijtelling! De hoogte van deze bruto bijtelling is een jaarlijks door de overheid vastgesteld percentage van de cataloguswaarde van de betreffende auto. Hoeveel dit netto is, hangt op haar beurt mede af van de belastingschaal waarin de inkomsten vallen. De overheid stimuleert aanschaf en gebruik van auto’s met schone, volledig elektrische aandrijving. Vervuilende, veelal oudere auto’s worden juist zwaarder belast. Jaarlijks past de Nederlandse overheid de fiscale wet- en regelgeving op het punt van bijtelling aan.

Bijtelling 2020

bijtelling 2015Gebruik je de auto van de zaak alleen zakelijk, dan betaal jij als bestuurder van de auto persoonlijk niets voor het gebruik. Gebruik jij de auto van de zaak óók privé, dan moet je als bestuurder de zogeheten ‘bijtelling’ gaan betalen. Meer basisinformatie over de bijtelling bij een auto van de zaak, lees je hier. De hoogte van het bedrag dat jij aan bijtelling gaat betalen, wordt berekend op basis van deze factoren (in willekeurige volgorde):

  • Datum waarin de auto op naam wordt gezet
  • Cataloguswaarde van de auto
  • CO2 uitstoot van de auto
  • Jouw jaarinkomen
  • Geldende fiscale wet- en regelgeving, specifiek: inkomstenbelasting en bijtelling

De regels voor bijtelling in 2020 zijn simpel en eenvoudig:

  • alle auto’s met een CO2 uitstoot van 0 gram per gereden kilometer hebben 8% bijtelling. Dit zijn alleen auto’s op waterstof en de volledig elektrisch aangedreven auto’s. Let wel, voor de elektrisch aangedreven auto’s geldt dat de alleen de eerste € 45.000,- van de cataloguswaarde in de 8% schaal valt. Alle waarde daarboven, wordt alsnog met 22% bijtelling belast.
  • Alle andere auto’s, dus met een CO2 uitstoot van méér van 0 gram per gereden kilometer, vallen in de 22% bijtellingsschaal.

Het belastingvoordeel geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

In de loop der jaren is de fiscale wet- en regelgeving aangaande bijtelling regelmatig aangepast door de overheid. De meest actuele informatie over belasting in relatie tot de auto van de zaak, vindt jij op de website van de Belastingdienst.