bijtelling berekenenWanneer jij privé kilometers rijdt in een bedrijfswagen, dan moet jij belasting betalen. De Belastingdienst ziet het privégebruik van de auto van de zaak in dat geval als extra inkomsten en heft daar inkomstenbelasting over. Dit is de zogeheten bijtelling en wordt berekend met een percentage over de cataloguswaarde van de auto. Dáár betaal je dan belasting over. Mede door de opkomst van de elektrische aandrijving, iets dat de overheid sterk toejuicht, wordt de fiscale wet- en regelgeving omtrent de bijtelling jaarlijks aangepast.Bijtelling berekenen

Wanneer jij een baan hebt waarbij veel zakelijke kilometers gereden moeten worden, dan kun jij met jouw werkgever verschillende afspraken maken hoe deze ritten worden gemaakt. Woon-werkverkeer valt onder zakelijke kilometers. Je kunt er gezamenlijk voor kiezen om de ritten met jouw privé auto te maken en een financiële compensatie van de werkgever te ontvangen. Deze afspraak wordt vaak vertaald naar een vergoeding per zakelijke kilometer. De compensatie is zoveel voor de brandstof, onderhoud en afschrijving. Jouw privé auto zal sneller slijten én afschrijven omdat je meer kilometers maakt.

bijtelling berekenen - bedrijfswagenEen andere oplossing is de ‘auto van de zaak’. De werkgever regelt de auto voor jouw zakelijke kilometers, veelal inclusief brandstofpas. De auto van de zaak is niet per definitie gelijk aan een lease-auto. Een auto kan ook zijn gekocht, gehuurd of op andere wijze zijn verkregen. Dat doet niet ter zake. Een bestelwagen, -bus of andersoortig vervoer valt hieronder. Voor het zakelijk gebruiken van een auto van de zaak, hoef jij helemaal niets te betalen.

Wanneer jij echter besluit dat jij de auto van de zaak ook gaat gebruiken voor privé kilometers, dan komt de Belastingdienst om de hoek. In dat geval vertaalt de Belastingdienst het privé gebruik van de auto van de zaak als een verkapte vorm van inkomen. En over inkomen betaal je belasting. Dit wordt de bijtelling genoemd. Er wordt een bepaald bedrag bij jouw belastbaar jaarinkomen opgeteld en daar betaal je dus inkomstenbelasting over. Dit wordt anno 2015 maandelijks direct verrekend met jouw salarisuitkering. Een werkgever is wettelijk verplicht bij de Belastingdienst op te geven, dat jij een auto van de zaak rijdt. Uitgangspunt hierbij is dat jij de auto ook privé zal gaan rijden en dus wordt ook automatisch de bijtelling verrekend met jouw maandloon. Houd jij liever dat geld in jouw zak, dan moet jij de auto van de zaak laten staan en alleen zakelijk gebruiken. Je moet op voorhand formeel bij de Belastingdienst én jouw werkgever aangeven dat jij de auto van de zaak niet privé gaat rijden. Dan krijg je vrijstelling van de bijtelling. Je moet een rittenregistratie bijhouden, waarin jij elke rit kan verantwoorden als zakelijke rit. Er is tegenwoordig handige software (apps) die jou hierbij kunnen helpen. Let wel, jij bent verantwoordelijk voor een sluitende registratie. Wanneer er bij een controle blijkt dat de registratie niet sluitend is, kan de Belastingdienst alsnog een naheffing opleggen. Je mag op jaarbasis maximaal 500 kilometer privé afleggen met de auto van de zaak, zonder in gedrang te komen met de verantwoording van jouw zakelijke ritten.

Het heffen van de belasting op privégebruik van een auto van de zaak, wordt ‘bijtelling’ genoemd. Het standaard percentage voor bijtelling is 25%. Wat houdt dit percentage in? De Belastingdienst berekent een bedrag bovenop jouw belastbaar jaarinkomen, ter grootte van 25% van de cataloguswaarde van de betreffende auto. In het Nederlandse belastingstelsel (2015) betaal jij 36,5%, 42% of 52% inkomstenbelasting. In het volgende voorbeeld wordt de maandelijkse netto bijtelling berekend:

  • de cataloguswaarde van jouw auto van de zaak is € 30.000,-
  • de bijtelling is 25%
  • jij krijgt 25% x € 30.000,- = € 7.500,- bovenop jouw belastbaar jaarinkomen
  • in dit voorbeeld blijft de optelsom van jouw inkomen en de bijtelling, binnen de belastingschijf van 42%.
  • jouw netto bijtelling per maand wordt: € 7.500,- x 42% = € 3.150,- / 12 maanden = € 262,50,-!

Korting op bijtelling

nieuwe ford c-max plug-in hybrid 1Met de opkomst van alternatieve, schonere aandrijving, is er in de loop der jaren véél veranderd in het fiscale landschap aangaande de bijtelling. Denk aan auto’s met een hybride, plug-in hybride of zelfs 100% elektrische aandrijving. De overheid stimuleert de aanschaf van deze schonere auto’s door middel van het aanbieden van korting op de bijtellingspercentages.

De mate van ‘schoon’ is onder andere uit te drukken in de hoeveelheid gram uitstoot (emissie) van CO2 per gereden kilometer. De overheid gebruikt dan ook dit criterium in het bepalen of een auto in aanmerking komt voor een korting en hoeveel deze korting zal zijn. De vuistregel is: hoe schoner, des te meer korting. Dit kon bij de opkomst van de volledig elektrisch aangedreven auto’s oplopen tot een volledige kwijtschelding van de bijtelling. In de loop der jaren is de fiscale wet- en regelgeving aangaande bijtelling regelmatig aangepast door de overheid. Hieronder tref je de belangrijkste informatie omtrent bijtelling in de loop der jaren.

Meer informatie over belasting in relatie tot de auto van de zaak, vindt jij op de website van de Belastingdienst.

Leave a Comment