bijtelling berekenenWanneer jij privékilometers rijdt in een bedrijfswagen, dan moet jij belasting betalen. De Belastingdienst ziet het privégebruik van de auto van de zaak namelijk als extra inkomsten en heft daar inkomstenbelasting over. Dit is de zogeheten bijtelling en wordt berekend met een percentage over de cataloguswaarde van de auto. Dáár betaal je dan belasting over. Mede door de opkomst van de elektrische aandrijving, iets dat de overheid sterk toejuicht, wordt de fiscale wet- en regelgeving omtrent de bijtelling jaarlijks aangepast.

Bijtelling berekenen

Wanneer jij een baan hebt waarbij veel zakelijke kilometers gereden moeten worden, dan kun jij met jouw werkgever verschillende afspraken maken hoe deze ritten worden gemaakt. Woon-werkverkeer valt ook onder zakelijke kilometers. Je kunt er gezamenlijk voor kiezen om de ritten met jouw privé auto te maken en ter compensatie een financiële compensatie van de werkgever ontvangen. Deze afspraak wordt vaak vertaald naar een vergoeding per zakelijke kilometer. De compensatie is zoveel voor de brandstof, onderhoud en afschrijving. Jouw privé auto zal sneller slijten én afschrijven omdat je meer kilometers maakt.

Een andere oplossing is de ‘auto van de zaak’. De werkgever regelt de auto voor jouw zakelijke kilometers, veelal inclusief brandstofpas. De auto van de zaak is niet per definitie gelijk aan een lease-auto. Een auto kan ook door de werkgever zijn gekocht, gehuurd of op andere wijze zijn verkregen. Een bestelwagen, -bus of andersoortig vervoer valt hier ook onder. Voor het rijden van zakelijke kilometers met deze auto, hoef jij, als bestuurder, helemaal niets te betalen.

Wanneer jij echter besluit, dat jij de auto van de zaak óók gaat gebruiken voor privékilometers, dan komt de Belastingdienst om de hoek. In dat geval vertaalt de Belastingdienst het privégebruik van de auto van de zaak als een verkapte vorm van inkomen. En over inkomen betaal je belasting. Dit wordt de bijtelling genoemd. Er wordt een bepaald bedrag bij jouw belastbaar jaarinkomen opgeteld en daar betaal je dus inkomstenbelasting over. Dit wordt vanaf 2015 maandelijks direct verrekend met jouw salaris. Een werkgever is wettelijk verplicht bij de Belastingdienst op te geven, dat jij een auto van de zaak rijdt. Uitgangspunt hierbij is dat jij de auto ook privé zal gaan rijden en dus wordt ook automatisch de bijtelling verrekend met jouw maandloon.

Houd jij liever dat geld in jouw zak, dan moet jij de auto van de zaak laten staan en alléén zakelijk gebruiken. Je moet op voorhand formeel bij de Belastingdienst én jouw werkgever aangeven dat jij de auto van de zaak niet privé gaat rijden. Dan krijg je vrijstelling van de bijtelling. Je moet een rittenregistratie bijhouden, waarin jij elke rit kan verantwoorden als zakelijke rit. Er is tegenwoordig handige software (apps) die jou hierbij kunnen helpen. Let wel, jij bent verantwoordelijk voor een sluitende registratie en niemand anders. Wanneer er bij een controle blijkt dat de registratie niet sluitend is, kan de Belastingdienst alsnog een naheffing opleggen. Je mag op jaarbasis maximaal 500 kilometer privé afleggen met de auto van de zaak, zonder in gedrang te komen met de verantwoording van jouw zakelijke ritten.

Het heffen van de belasting op privégebruik van een auto van de zaak, wordt ‘bijtelling’ genoemd. Het standaard percentage voor bijtelling is 22% (2020). Wat houdt dit percentage in? De Belastingdienst berekent een bedrag bovenop jouw belastbaar jaarinkomen, ter grootte van 22% van de cataloguswaarde van de betreffende auto. In het Nederlandse belastingstelsel (2015) betaal jij 37,35% (tot € 68.508,- bruto belastbaar inkomen) of 49,5% (vanaf € 68.508,-) aan inkomstenbelasting.

In het volgende voorbeeld wordt de maandelijkse netto bijtelling berekend:

 • de cataloguswaarde van jouw auto van de zaak is € 30.000,-
 • de bijtelling is 22%
 • jij krijgt 22% x € 30.000,- = € 6.600,- bovenop jouw belastbaar jaarinkomen
 • in dit voorbeeld is het belastbaar inkomen onder € 68.508,-, dus in belastingtarief: 37,35%
 • jouw netto bijtelling per jaar wordt: € 6.600,- * 37,35% = € 2.465,10
 • Per maand is dat: € 205,43

Korting op bijtelling

nieuwe ford c-max plug-in hybrid 1Met de opkomst van alternatieve, schonere aandrijving, is er in de loop der jaren véél veranderd in het fiscale landschap aangaande de bijtelling. Denk aan auto’s met een hybride, plug-in hybride of zelfs 100% elektrische aandrijving. De overheid stimuleert de aanschaf van deze schonere auto’s door middel van het aanbieden van korting op de bijtellingspercentages. In 2020 worden alleen 100% elektrische auto’s nog gestimuleerd door een bijtellingspercentage van 8% in plaats van 22% te hanteren (zie bijtelling 2020).

De mate van ‘schoon’ wordt uitgedrukt in de hoeveelheid gram uitstoot (emissie) van koolstofdioxide (Co2) per gereden kilometer. De overheid gebruikt dit om te bepalen of een auto in aanmerking komt voor korting. Bij de opkomst van de volledig elektrisch aangedreven auto’s liep dit op tot zelfs volledige kwijtschelding van de bijtelling. In de loop der jaren is de fiscale wet- en regelgeving aangaande bijtelling regelmatig aangepast door de overheid.

Meer informatie over bijtelling, vindt jij natuurlijk ook op de website van de Belastingdienst.


46 Comments on "bijtelling berekenen"

 1. Alojamiento web 19 juli 2016 at 04:50 ·

  Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen.

 2. Art Gaddy 4 april 2020 at 04:15 ·

  Quit paying thousands of $$ for ripoff Facebook advertising! I have a method that requires only a tiny payment and creates an almost indefinite volume of traffic to your website

  Get more info by visiting: http://www.adpostingrobot.xyz

 3. Chet Chewings 6 april 2020 at 17:32 ·

  Greetings, I was just on your website and filled out your “contact us” form. The feedback page on your site sends you these messages via email which is the reason you’re reading my message right now right? That’s the holy grail with any type of online ad, making people actually READ your ad and that’s exactly what I just accomplished with you! If you have an advertisement you would like to blast out to tons of websites via their contact forms in the U.S. or to any country worldwide let me know, I can even target your required niches and my prices are very affordable. Shoot me an email here: trinitybeumer@gmail.com

 4. Shoshana Richards 8 april 2020 at 16:36 ·

  Are you sick of paying for visitors for your web page? Now you can get visitors for no cost at all check out: https://bit.ly/unlimited-traffic-source

 5. Hot Girl 10 april 2020 at 05:47 ·

  Great blog thanks so much for sharing.

 6. Savannah Springer 13 april 2020 at 02:00 ·

  Hi, I was just visiting your website and submitted this message via your “contact us” form. The feedback page on your site sends you messages like this to your email account which is why you are reading through my message at this moment right? This is the most important accomplishment with any kind of advertising, getting people to actually READ your advertisement and that’s exactly what I just accomplished with you! If you have something you would like to blast out to thousands of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world send me a quick note now, I can even target particular niches and my prices are very low. Shoot me an email here: trinitybeumer@gmail.com

 7. Nam Congreve 16 april 2020 at 01:48 ·

  Hello

  We have large stocks in hand sanitizers and n95 masks directly from our factory in U.S.A.

  Order here https://screenshot.photos/n95masks1

  Yours sincerely

  “Sent from my Mobile device”

 8. Maribel Hickey 25 april 2020 at 05:05 ·

  Do you want to submit your ad on tons of online ad sites monthly? Pay one low monthly fee and get virtually endless traffic to your site forever!

  Take a look at: http://bit.ly/adpostingrobot

 9. Rogelio Wimble 25 april 2020 at 18:29 ·

  Do you want more people to visit your website? Get thousands of people who are ready to buy sent directly to your website. Boost your profits quick. Start seeing results in as little as 48 hours. To get details Have a look at: http://bit.ly/trafficmasters2020

 10. Luca Walston 11 mei 2020 at 17:00 ·

  Advertise your site without cost here!: http://bit.ly/submityourfreeads

 11. Cathern Bustard 12 mei 2020 at 17:12 ·

  The clarification of the critical situation in the world may help Your business. We don’t give advice on how to run it. We highlight key points from the flow of conflicting information and draw conclusions. We call this situation: “Big Brother operation”. Fact: pandemics; Agenda: control over the human population; Aim: reduction of the population; Who: a group of vested interests. Means: genetic engineering of viruses and vaccines; production of nanobots; mass-media communication satellites; big data; A.I.; global wi-fi. Ways: use and/or elaborate a pandemic carrier; mass media scares the population; load vaccines with nanobots; mandatory vaccination; control and direct humans. Thank You for the time of reading our unsolicited message! God bless You.
  See https://bit.ly/evilempire-blog

 12. Anoniem 16 mei 2020 at 06:41 ·

  Hello,

  We have available the following, with low minimum order requirements – if you or anyone you know is in need:

  -3ply Disposable Masks
  -KN95 masks and N95 masks with FDA, CE certificate
  -Gloves (Nitrile and Latex)
  -Disposable Gowns
  -Sanitizing Wipes
  -Hand Sanitizer
  -Face Shields
  -Oral and No Touch Thermometers
  -Swabs

  Details:
  We are based in the US
  All products are produced Vietnam, Bangladesh, China or US – depending on item and quantity.
  We are shipping out every day.
  Minimum order size varies by product
  We can prepare container loads and ship via AIR or SEA.

  Please reply back to lisaconnors.2019@gmail.com

  Let me know the item(s) you need, the quantity, and the best contact phone number to call you

  Thank you
  Lisa Connors
  PPE Product Specialist

 13. Dexter Rettig 21 mei 2020 at 17:01 ·

  Promote your website FREE here!: http://www.submityourfreeads.xyz

 14. Ara Tall 26 mei 2020 at 03:16 ·

  Quit paying way too much money for ripoff online ads! We’ve got a system that needs only a minute bit of money and provides an almost infinite volume of traffic to your website

  Get more info by visiting: http://www.fastadposting.xyz

 15. Steve Sheets 26 mei 2020 at 03:19 ·

  Would you be interested in an advertising service that charges less than $50 monthly and delivers thousands of people who are ready to buy directly to your website? Check out: http://www.trafficmasters.xyz

 16. Diana Paulson 28 mei 2020 at 22:10 ·

  You Can DOUBLE Your Productivity For Life In Under 48 Hours

  And when it comes to changing your life, there’s nothing more important to fixing your productivity.

  Think about it.

  If you’re twice as productive, then, as far as your environment supports it, you’re going to make at least twice as much. However, the growth is almost always exponential. So expect even more income, free time, and the ability to decide what you want to do at any given moment.

  Here’s the best course I’ve seen on this subject:

  https://bit.ly/michaeltips-com

  It’s a fun and pretty short read… and it has the potential to change your life in 48 hours from now.

  Michael Hehn

 17. Kathrin Rascon 4 juni 2020 at 16:42 ·

  Good afternoon, I was just checking out your site and submitted this message via your contact form. The “contact us” page on your site sends you these messages to your email account which is the reason you are reading through my message right now correct? This is the holy grail with any kind of online ad, getting people to actually READ your advertisement and that’s exactly what I just accomplished with you! If you have something you would like to blast out to lots of websites via their contact forms in the U.S. or to any country worldwide let me know, I can even focus on specific niches and my prices are super low. Send a reply to: Phungcorsi@gmail.com

 18. Kenny Lai 5 juni 2020 at 23:26 ·

  TRIFECTA! A novel that starches your emotional – erotic itch!
  Against a background of big business, deceit, frustration, oppression drives a wide range of emotions as three generations of women from the same family, turn to the same man for emotional support and physical gratification!
  A wife deceives her husband while searching for her true sexuality!
  What motivates the wife’s mother and son-in-law to enter into a relationship?
  The wife’s collage age daughter, with tender guidance from her step-father, achieves fulfillment!
  Does this describe a dysfunctional family? Or is this unspoken social issues of modern society?
  BLOCKBUSTER Opening! A foursome of two pair of lesbians playing golf. A little hanky – panky, while searching for a lost ball out of bounds. Trifecta has more turns and twist than our intestines.
  Trifecta! Combination of my personal experiences and creativity.
  https://bit.ly/www-popejim-com for “CLICK & VIEW” VIDEO. Send me your commits.
  Available amazon, book retailers.
  Trifecta! by James Pope

 19. Colette Allcot 13 juni 2020 at 04:29 ·

  EROTICA becomes REALITY!!!
  Stepping Stones to the ARCH De Pleasure
  Men, put your feet in James Pope’s shoes, women put your feet in the women’s shoes I encounter, as I traveled the road from farm-to-MATTRESONAME!
  Stepping Stones is my third novel in a 3, connected, series. 1- Post Hole Digger! 2-Trifecta!
  https://bit.ly/www-popejim-com “CLICK & VIEW videos. Search: amazon.com, title – author

 20. Lucile Ferrell 15 juni 2020 at 18:16 ·

  Would you like to post your business on tons of online ad sites every month? For a small monthly payment you can get almost endless traffic to your site forever!

  For details check out: https://bit.ly/adpostingfast

 21. Rebecca Cundiff 18 juni 2020 at 16:54 ·

  Are You interested in an advertising service that charges less than $49 every month and delivers hundreds of people who are ready to buy directly to your website? For details visit: https://bit.ly/buy-more-visitors

 22. Chantal Cornejo 22 juni 2020 at 16:50 ·

  TITLE: Are YOU Building Your Own DREAMS Or Has SOMEONE ELSE Hired You To Build THEIRS? 

  DESCRIPTION: Have you ever looked at sites like Google or Facebook and asked yourself…“How can they make SO MUCH MONEY when they aren’t even really selling any products?!?!”
  Well, Google and Facebook are cashing in on their platforms. They’re taking advantage of the millions of people who come to their sites…Then view and click the ads on their pages.
  Those sites have turned into billion dollar companies by getting paid to send traffic to businesses.

  Did You Know That More People Have Become Millionaires In The Past Year Than Ever Before? Did You Know You Can Make Money By Becoming A Traffic Affiliate?

  Watch Our Video & Discover The Easy 1-Step System Our Members Are Using To Get Paid Daily.

  URL: https://bit.ly/retirementbiz

 23. Jaunita Noe 30 juni 2020 at 05:12 ·

  Would you like completely free advertising for your website? Take a look at this: https://bit.ly/zero-cost-ads

 24. Carole Odum 2 juli 2020 at 17:25 ·

  ABOLISH REACTIVE DEPRESSION AND EMERGE FROM ITS DEEP, DARK, BLACK HOLE?
  • Do you feel this came from the beginnings of a dysfunctional family system?
  • Or did this come from the loss of a beloved job or loved one?
  • Or did this come from dire effects from the disease of Alcoholism?
  • Or did this come from the brainwashing attempts of a fearful and angry world, i.e. terroristic recruitment?
  Do you know that whatever caused this DEEP, DARK, BLACK HOLE OF DEPRESSION which may have come from a NERVOUS BREAKDOWN can cease its influence over your life? Yes, you do not have to live buried in negative thinking from the defeat from negative life experiences in your life. Please know that any tragic experiences from childhood to adulthood need no longer affect your chance to gain emotional wellbeing.
  Instead, now you have the opportunity to be HAPPY and in PEACEFUL CONTROL OF YOUR OWN DESTINY with only the memory of what once ailed you. Now is the time to overcome depression and begin to take control over your life. Not only that, you alone have the opportunity to reverse negative thinking and achieve your very own POSITIVE BELIEF SYSTEM.
  PLEASE NOTE: Your views on spirituality or religion will not prevent you from successfully implementing your own PARENTAL SELF-LOVE PROCESS to ACHIEVE PURPOSE, MOTIVATION, GOOD SELF-ESTEEM, SUCCESS, AND MORE. Yes, like Lin Tillman did, you too can ACHIEVE MORE THAN YOU ASKED FOR and make meaningful and healthy contributions to this planet.
  You can learn more about Lin’s journey in her book The Invisible Girl & GOD, where she shares her TRUE STORY of how she healed herself from an agonizing depression with suicidal ideations.
  GO TO: https://bit.ly/Depression-self-help to learn more

 25. Roderick Tapia 4 juli 2020 at 19:38 ·

  Hi

  My package was damaged for the second time.
  I made a picture so that you can see what I have received. https://imgurgallery.com/ki8u76t
  I hope you can help me solve this problem.

  Greetings
  Roderick Tapia

  “Sent from my Android Phone”

 26. Pamela Menzies 7 juli 2020 at 00:55 ·

  Stem cell therapy has proven itself to be one of the most effective treatments for COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disorder). IMC is the leader in stem cell therapies in Mexico. For more information on how we can treat COPD please visit:
  https://bit.ly/copd-integramedicalcenter

 27. Michel de Bakker 8 juli 2020 at 07:52 ·

  Hey

  My product was damaged.
  I made a picture so that you can see what I mean. https://imgurgallery.com/t6rd32s
  I hope you can help me solve this problem.

  Yours sincerely
  Ciara Montanez

  “Sent from my Android”

 28. Gena Mertz 9 juli 2020 at 16:11 ·

  Secret way to advertise your website for No money! See here: http://www.free-ad-posting.xyz

 29. Silvia Medders 12 juli 2020 at 17:42 ·

  Say no to paying tons of cash for expensive online ads! We have a platform that charges only a minute bit of money and generates an almost endless volume of visitors to your website

  To find out more check out our site here: http://www.organic-traffic-forever.xyz

 30. Jacquie Lowry 13 juli 2020 at 21:19 ·

  Want more visitors for your website? Get tons of people who are ready to buy sent directly to your website. Boost revenues fast. Start seeing results in as little as 48 hours. To get info Check out: http://www.getwebsitevisitors.xyz

 31. Dominick Damiani 23 juli 2020 at 04:21 ·

  Hello, I was just on your site and filled out your “contact us” form. The contact page on your site sends you these messages via email which is the reason you’re reading my message right now right? This is the most important achievement with any kind of online ad, getting people to actually READ your message and I did that just now with you! If you have something you would like to promote to lots of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world send me a quick note now, I can even target particular niches and my pricing is very affordable. Write an email to: jessiesamir81@gmail.com

 32. 슈퍼카지노 23 juli 2020 at 08:25 ·

  This is so informative. You’ve covered all the possible areas for blog commenting and building links. Really helpful for those new at seo!

 33. 카지노사이트 23 juli 2020 at 08:36 ·

  Pretty! This has been an extremely wonderful post. Many thanks for supplying this info.

 34. Anoniem 26 juli 2020 at 23:41 ·

  Good morning, I was just on your site and filled out your “contact us” form. The feedback page on your site sends you these messages to your email account which is why you’re reading through my message right now right? That’s the most important achievement with any type of advertising, making people actually READ your advertisement and that’s exactly what I just accomplished with you! If you have an advertisement you would like to promote to lots of websites via their contact forms in the US or to any country worldwide let me know, I can even focus on particular niches and my pricing is super low. Shoot me an email here: fredspencer398@gmail.com

 35. Doug Muriel 1 augustus 2020 at 10:21 ·

  Hey

  My package was damaged for the second time.
  I made a picture so that you can see what I mean. https://imgurgallery.com/nh76yt
  I hope you can help me solve this problem.

  Yours sincerely
  Doug Muriel

  “Sent from my iPhone”

 36. Bradly Wonggu 4 augustus 2020 at 03:28 ·

  Would you like to submit your advertisement on thousands of online ad websites monthly? For a small monthly payment you can get almost unlimited traffic to your site forever!

  Take a look at: https://bit.ly/continual-free-traffic

 37. Anoniem 6 augustus 2020 at 03:40 ·

  Good evening, I was just visiting your site and submitted this message via your feedback form. The feedback page on your site sends you messages like this to your email account which is why you are reading through my message right now right? This is the most important accomplishment with any kind of advertising, getting people to actually READ your ad and I did that just now with you! If you have an ad message you would like to blast out to thousands of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world send me a quick note now, I can even target specific niches and my pricing is super low. Send a reply to: litzyleyla7094@gmail.com

 38. Augustina Whitt 7 augustus 2020 at 16:15 ·

  Looking for fresh buyers? Get tons of people who are ready to buy sent directly to your website. Boost revenues fast. Start seeing results in as little as 48 hours. To get details Check out: https://bit.ly/more-website-visits

 39. Raymond Lahr 8 augustus 2020 at 00:39 ·

  Stem cell therapy has proven itself to be one of the most effective treatments for Parkinson’s Disease. IMC is the leader in stem cell therapies in Mexico. For more information on how we can treat Parkinson’s Disease please visit:
  https://bit.ly/parkinson-integramedicalcenter

 40. best web hosting sites 10 augustus 2020 at 02:28 ·

  I was able to find good advice from your blog posts.

Trackbacks for this post

 1. Google
 2. emma-shop
 3. news panos germanos
 4. site web panos germanos
 5. Damiana
 6. witgoed reparatie

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.